Koncept och lösningsleverantör för det terapeutiska träningsområdet

Öka behandlingens framgång med ett hållbart träningserbjudande!

KOPPLA SAMMAN TERAPI OCH UTBILDNING

Med PHYSIO CONCEPT SWEDEN kan utövare och kliniker ta med sina patienter permanent in i träningen och på så sätt bättre länka samman terapiområdet med träningsområdet. Målet är att hjälpa patienten till en hållbar hälsa, att gå bortom remissen.

VI GER RÅD, TRÄNAR- OCH UTBILDAR ER

Genom vårt koncept hjälper vi er att förflytta patienterna från terapi till träningsområdet; vi optimerar strukturer och processer och ger dina anställda verktyg för att integrera med patienterna lättare och att de blir bestående i träningsområdet.

ATT ÖVERFÖRA PATIENTERNA TILL TRÄNING

Flytten skapar frihet i terapiprocessen och minskar på långa väntetider för patienterna. På så sätt kan behandlingsrummen avlastas och mer utrymme skapas för nya patienter.

Fortsätt där andra slutar!

I vårt terapeutnätverk har vi märkt att det på många fysioterapimottagningar finns allt fler patienter men för få terapeuter. PHYSIO CONCEPT SWEDEN har tagit sig an denna utmaning.
Som koncept- och lösningsleverantör för terapiträningssektorn för vi in patienterna permanent in i träningen och på så sätt avlastas behandlingsrummen och patienternas terapibehandling blir mer framgångsrik och hållbar.

 

Experthjälp,

enbart för dig!

VÅRT UTBUD

Individuellt. Målinriktat. Hållbart.

Som verksamhetsutövare och fysioterapeuter känner vi till utmaningarna, men också möjligheterna på vägen mot en framgångsrik fysioterapi. Vi har utvecklat ett brett utbud av utbildningar, marknadsföring och processer för att ge dig och dina anställda rätt verktyg.

Med konceptet, som har prövats i hela Tyskland, lyckas studios och kliniker täcka in alla aktuella kostnader inom träningsområdet för att på lång sikt knyta fler patienter till mottagningen och göra terapins framgång mer hållbar.

Dra nytta av vårt starka kompetensnätverk och vårt kunnande, som vi steg för steg implementerar i ditt företag.

DINA FÖRDELAR

● Självständighet och ett andra ben att stå på

Vi hjälper dig att få fler patienter och kunder som använder träningsområdet. Detta leder till att de stannar kvar och tas om hand på anläggningen även efter det att remissen löpt ut.  På samma sätt skapas automatiskt en ekonomiskt mer intressant verksamhet för praktiken, vilket gör att den blir mer oberoende av läkarnas förskrivande verksamhet.

● Attraktiv arbetsgivare

Arbetsmarknaden har sedan länge blivit en arbetstagarmarknad, vilket gör det allt viktigare att presentera sig själv som en attraktiv arbetsgivare på marknaden. Ett framgångsrikt och strukturerat träningsområde skapar inte bara variation för personalen, utan ger också möjlighet att betala personalen bättre genom ökad lönsamhet och därmed kunna behålla dem.

● Avgränsning från fitnessmarknaden

Det är nu viktigare än någonsin att särskilja sig från fitnessbranschen med en tydlig positionering på hälsovårdsmarknaden. En väl genomtänkt och målinriktad marknadsföring och ett väl genomtänkt och målinriktat utseende är mycket viktigt, särskilt när man vänder sig till patienterna i praktiken och när man presenterar sina egna tjänster.

● Mer personlig frihet

Genom att integrera ett framgångsrikt träningsområde med uppbyggnaden av ytterligare intäkter får terapeuter och ägare mer avlastning. Samarbetet leder till att många ägare kan investera mer tid i sitt företag, eftersom deras behandlingstider minskar.

Mer frågor? Kontakta oss nu!

Kontakt

+46 (0) 703 05 51 54

carina@physio-ag.de

Physio Concept Sweden AB

Gustav III:s Boulevard 54
plan 3, 169 74 Solna

physioconcept_sweden

Physio Concept Sweden AKTIV & FRISK

Kontakta oss!

*Obligatoriskt fält

Vi ger dig gärna råd.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner