Vi avgör potentialen för din fysioterapipraktik!

Potentiell analys

Till skillnad från friskvårdare har fysioterapipraktiker den stora fördelen att patienter kommer till praktiken med en remiss och inte behöver vinnas över av kostsamma marknadsföringsåtgärder. Många fysioterapeuter har därför redan integrerat ett träningserbjudande i sin praktik. Det är särskilt intressant att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter som i dagsläget är outnyttjade och var det finns potential för utveckling inom utbildningsområdet.

Vi ser över detta åt dig!

 • Icke bindande potentialanalys med rekommendationer till åtgärder
 • Kontrollera aktuella kostnadsalternativ inom träningsområdet
 • Planering av träningsområdet även vid grundande av praktik

Personal- & internutbildning

Fokus här ligger på framgång och tillfredsställelse för patienter och kunder. En tydlig och effektiv kommunikation är av ytterst vikt för att dina anställda regelbundet och med lätthet kan förflytta patienter till träningsområdet och för att behålla dem där under en längre period. Utbildningar på plats och via digitala läroverktyg säkerställer att innehållet är lätt att implementera och konsolidera.

 • Patientinformation och förflyttning till träningsområdet
 • Vårdkoncept & hållbar patientlojalitet
 • Prestationskommunikation på träningsområdet

Personal- & internutbildning

Fokus här ligger på framgång och tillfredsställelse för patienter och kunder. En tydlig och effektiv kommunikation är av ytterst vikt för att dina anställda regelbundet och med lätthet kan förflytta patienter till träningsområdet och för att behålla dem där under en längre period. Utbildningar på plats och via digitala läroverktyg säkerställer att innehållet är lätt att implementera och konsolidera.

 • Patientinformation och förflyttning till träningsområdet
 • Vårdkoncept & hållbar patientlojalitet
 • Prestationskommunikation på träningsområdet

Individuell strategiplanering och stöd

Vi skapar en genomtänkt plan med definition av viktiga processer och mål för att göra träningsområdet mer hållbart. Med individuellt stöd och fasta kontaktpersoner tar vi fram en konkret tidsplan för utbildning och marknadsföring samt för implementering av nya processer.

 • Regelbunden strategi och målplanering
 • Möten sker på plats och online

 

Marknadsföring och nykundförvärv

Vi skapar din individuella marknadsföringsstrategi för att särskilja dig från fitnessmarknaden och för att skapa en tydlig positionering som leverantör av hälsotjänster. Riktad och genomtänkt marknadsföring är särskilt viktig när det gäller intern presentation av tjänster och tilltal till patienter. Vi förser dig med våra beprövade koncept för att skaffa nya kunder och behålla dem.

 • Gedigen kunskapsbank av fälttestade marknadsföringskoncept
 • Intern marknadsföring för att locka patienter från terapi till träningsområdet

Marknadsföring och nykundförvärv

Vi skapar din individuella marknadsföringsstrategi för att särskilja dig från fitnessmarknaden och för att skapa en tydlig positionering som leverantör av hälsotjänster. Riktad och genomtänkt marknadsföring är särskilt viktig när det gäller intern presentation av tjänster och tilltal till patienter. Vi förser dig med våra beprövade koncept för att skaffa nya kunder och behålla dem.

 • Gedigen kunskapsbank av fälttestade marknadsföringskoncept
 • ntern marknadsföring för att locka patienter från terapi till träningsområdet

Utbildningsplattform

Vår digitala utbildningsplattform innehåller regelbundna webbseminarier och en e-learning-akademi. Detta resulterar i en tids- och platsoberoende vidareutbildning av medarbetarna och fungerar som ett komplement och upprepning av de interna utbildningarna. Det fungerar också som ett hjälpmedel för nyanställda och fördjupar det de redan har lärt sig.

 • Utbildning oberoende av plats och tid
 • Specialkunskaper om träningsteori och organisatoriska processer med patienter och kunder
 • Rådgivning vid behov med en fast kontaktperson.

FÅ UT MER AV DIN KLINIK!

Vi ger dig gärna råd.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner